Keresés

1. Későgótikus magyarországi festészet és szobrászat (15-16. sz.)

Keresés:
A 15-16. századi táblaképek és faszobrok gyűjteménye kiemelkedő jelentőségű helyet foglal el a magyar művészettörténetben, mert ebből a korból, Magyarország török uralom (1526-1699) előtti évszázadaiból kevés emlék maradt fenn. A középső területek, az egykori virágzó egyházi és világi székhelyek – köztük Buda, Esztergom, Székesfehérvár, Veszprém – elpusztultak, és csupán a török hódítás által el nem ért országrészeken, Erdélyben és a Felvidéken lelhetők fel a középkori művészeti örökség darabjai. Simor János, a múzeumalapító érsek, és Ipolyi Arnold püspök a 19. század közepén felismerte az akkor már többnyire használaton kívüli, középkori emlékek történeti és művészettörténeti jelentőségét és egyházmegyéjük felvidéki területéről összegyűjtötték – és ezáltal az enyészettől megmentették – a néhány száz esztendőt szerencsésen, esetleg több-kevesebb sérüléssel, átalakítással vagy átfestéssel túlélt festett és faragott oltártöredékeket. Simor gyűjtéséből elsősorban a 19. századra már használaton kívüli, szétszedett festett szárnyasoltár-töredékek, Ipolyi révén pedig szobrok kerültek a múzeumba. Önálló egységet alkot a garamszentbenedeki bencés apátsági templomból származó oltár-együttes és az Úrkoporsó. A későközépkori magyarországi művészet legszebb műve pedig a selmecbányai Mária templom főoltárához 1506-ban készült négy passiójelenet M.S. mestertől.
K.I.

A gyűjtemény kiemelkedő műtárgyai:

Kolozsvári Tamás
Kálvária-oltár

Bányavárosi szobrászműhely
Úrkoporsó

A Jánosréti mester műhelye
Kálvária-oltár

A Szmrecsányi Főoltár Mestere
Mária-oltár Felkáról

Jakabfalvi mester
Id. Szent Jakab apostol legendája

B.E. mester
Egykori szárnyasoltár hét táblája

Garamszentbenedeki festő
Krisztus feltámadása

Magyarországi (?) festő
Mária látogatása Erzsébetnél (Vizitáció)

Magyarországi szobrász
Madonna (Alistálból, eredetileg Pozsonyból)

M.S. mester
Krisztus az Olajfák hegyén; Keresztvitel; Krisztus a kereszten; Feltámadás

Garamszentbenedeki festő
Fájdalmas Krisztus a donátorral; A tizennégy segítőszent

Magyarországi szobrász
Atyaisten éneklő és zenélő angyalokkal