Keresés

11. A középkori magyarországi és az osztrák, német tartományokból származó tárgyak gyűjteménye

Keresés:
Összetett keresés:
Gyűjtemény:
Leltári szám:
Alkotó:
Cím:
1 2 3 4 5 6
Kölni szobrász
Kenetet vivő asszony

Német műhely (?)
Szoptató Madonna (Maria Lactans)

Kölni műhely
Lovag ereklyetartó mellszobra

Rajnai szobrász
Püspökszent ereklyetartó mellszobra

Hans von Judenburg köre
Mária alakja Angyali üdvözlet vagy Vizitáció-csoportból

Kolozsvári Tamás (Thomas de Coloswar)
Kálvária-oltár Garamszentbenedekről

Nürnbergi tanultságú (magyarországi?) mester (ú.n. báti mester)
Két jelenet Alexandriai Szent Katalin legendájából - szárnyasoltár mozgószárnyának részlete

Bécsi tanultságú mester
Predella Krisztus életének jeleneteivel

Bécsi vagy bécsújhelyi tanultságú festő
Szárnyasoltár részei

Meister von Schloss Lichtenstein
Szűz Mária tiszteletére szentelt szárnyasoltár két táblaképe

Bécsi tanultságú mester
Szárnyasoltár mozgószárnyának szétválasztott táblaképei női szentek ábrázolásával

Hans Multscher műhelyének hatása alatt/ Kassai Jakab környezete
Női szent mellszobra

Bécsi tanultságú festő
Mária halála-triptychon

Salzburgi vagy Bécsi műhely
Kétoldalán festett tábla Szent Pál apostol ábrázolásával, a hátoldalon az Olajfák hegye-jelenet részlete

Salzburgi festő (a Halleini oltár mestere)
Kalászos Madonna donátorral

Osztrák vagy bajor műhely
Heinrich Cholnperger epitáfiuma

Bécs környéki vagy lengyel műhely (ún. I. Aranyosmaróti mester)
Szárnyasoltár mozgószárnyának táblái Aranyosmarótról

A Znaimi oltár mesterének műhelye
Szárnyasoltár mozgószárnyainak három domborműve

Salzburgi mester
Királyok imádása, a hátoldalon apostolok. Szárnyasoltár mozgószárnyának részlete

Bajor tanultságú mester (?)
Kálvária. Feltehetően szárnyasoltár merevszárnya

1 2 3 4 5 6