Keresés

14. Szántó Piroska

Keresés:
"A Keresztény Múzeum centenáriumának kuszöbén, az alapító Simor János prímás szándékának megfelelően, a Múzeum anyagának gyarapítására és gazdagítására, az Érseki Főhatóság nevében átadok a Múzeum tulajdonába 36 drb. grafikát, amelyeket Szántó Piroska, grafikusmuvész készített.
A grafikák ó- és újszövetségi események illusztrálását szolgálják
...
A fentiekben felsorolt alkotásokat szíveskedjenek a Keresztény Múzeum leltárába besorolni és alkalmas módon a nyilvánosaággal is megismertetni.
Őszinte tisztelettel vagyok
Dr. Lékai László puspök, apostoli kormányzó
Esztergom, 1975. aug. 19."


Így adta át az első lapokat a mecénás főpásztor a tulajdonos és fenntartó képviseletében a múzeumnak. 1978-ban tovább bővult a lista, majd 1986-ban vált teljessé, amikor időszaki kiállítson láthatta a közönség a "bibliai illusztrációkat". A máig népszeru kötet 1987-ben a Szent István Társulat gondozásában Mudrák Attila reprodukcióival. Ebben az Újszövetség 32, valamint az Újszövetség 38 ábrázolása szerepel.

1 2 3 4
Szántó Piroska
A templom felszentelése

Szántó Piroska
Izajás

Szántó Piroska
Jeremiás

Szántó Piroska
Ezekiel próféta

Szántó Piroska
Dániel

Szántó Piroska
A babiloni fogságban

Szántó Piroska
Eszter

Szántó Piroska
Judit

Szántó Piroska
Hazatérés a babiloni fogságból

Szántó Piroska
Ezrdás kihirdeti a törvényt

Szántó Piroska
Jób

Szántó Piroska
A makkabeusok anyja

Szántó Piroska
Az angyali üdvözlet

Szántó Piroska
Jézus születése

Szántó Piroska
Menekülés Egyiptomba

Szántó Piroska
A tizenkét éves Jézus a templomban

Szántó Piroska
Keresztelő János

Szántó Piroska
Az apostolok meghívása

Szántó Piroska
A hegyi beszéd

Szántó Piroska
A sziklára és a homokra épített ház

1 2 3 4