Keresés

14. Szántó Piroska

Keresés:
"A Keresztény Múzeum centenáriumának kuszöbén, az alapító Simor János prímás szándékának megfelelően, a Múzeum anyagának gyarapítására és gazdagítására, az Érseki Főhatóság nevében átadok a Múzeum tulajdonába 36 drb. grafikát, amelyeket Szántó Piroska, grafikusmuvész készített.
A grafikák ó- és újszövetségi események illusztrálását szolgálják
...
A fentiekben felsorolt alkotásokat szíveskedjenek a Keresztény Múzeum leltárába besorolni és alkalmas módon a nyilvánosaággal is megismertetni.
Őszinte tisztelettel vagyok
Dr. Lékai László puspök, apostoli kormányzó
Esztergom, 1975. aug. 19."


Így adta át az első lapokat a mecénás főpásztor a tulajdonos és fenntartó képviseletében a múzeumnak. 1978-ban tovább bővult a lista, majd 1986-ban vált teljessé, amikor időszaki kiállítson láthatta a közönség a "bibliai illusztrációkat". A máig népszeru kötet 1987-ben a Szent István Társulat gondozásában Mudrák Attila reprodukcióival. Ebben az Újszövetség 32, valamint az Újszövetség 38 ábrázolása szerepel.

1 2 3 4
Szántó Piroska
Az emmauszi tanítványok

Szántó Piroska
Jézus mennybemenetele

Szántó Piroska
Pünkösd

Szántó Piroska
Saul megtérése

Szántó Piroska
Péter kiszabadulása a börtönből

Szántó Piroska
Pál hajótörése

Szántó Piroska
A Napba öltözött Asszony

Szántó Piroska
A Gondviselés

1 2 3 4