Keresés

3. Itáliai festészet (13-18. sz.)

Keresés:
Az európai művészet emlékei között nemzetközi szinten is kimagaslik a Keresztény Múzeum olasz festészeti gyűjteménye. Az állandó kiállításon látható több mint száz mű Itália festészetének a 13. század végétől a 18. századig ívelő korszakáról nyújt áttekintést. Az olasz festészet a 13-15. század folyamán vívta ki azt a vezető szerepet, amelyet Európa művészetében játszott. Ekkor Itália számtalan városállamában mélyreható változás indult meg a művészi törekvések és ábrázolásmód terén, ahogyan a festők figyelme a térbeliség, a természetutánzás, az anatómiai pontosság, a természetes fényhatások és a szereplők pszichológiai jellemzése felé fordult. A 13-14. században Itália fő festészeti központjai a rivális toszkán városok, Firenze és Siena voltak. A 15. század második felétől Róma, Milánó, Velence és számos kisebb észak-itáliai város, majd a barokk korban Nápoly és Bologna is vezető művészeti centrummá vált. A festési technikát illetően az Appennin-félsziget egységes képet nyújtott: a 15. század végéig a képek általánosan nyárfadeszkára készültek tojástemperával, majd ezt a vászonalapra felvitt olajtechnika váltotta fel.
A Keresztény Múzeum gyűjteménye a 14-15. századi firenzei és sienai, valamint a 15-16. századi lombardiai, umbriai és Marche-vidéki festészet alkotásaiban a leggazdagabb. A gyűjtemény anyaga két nagyobb magánképtárra épül. Az egyik Raffaele Bertinelli kanonok 1878-ban vásárolt műgyűjteménye, az innen származó közel 60 itáliai képpel került Esztergomba a jelentős 15-16. századi festmények többsége. A másik gyűjteményt Ipolyi Arnold hagyta a Múzeumra. Tőle származik szinte az összes 15. század közepe előtt készült kép, túlnyomó részüket a műgyűjtő püspök Johann Anton Ramboux festő-restaurátor képeinek árverésén vásárolta. Ipolyi gyűjteménye szerencsés módon egészíti ki Bertinelli képeit. E szerzeményezések mellett több fontos kép Simor János egyéb vásárlásai során került a Keresztény Múzeumba, néhány pedig San Marco gróf 1925-ös hagyatékából származik. Azóta újabb adományokkal, vásárlásokkal is gyarapodott a gyűjtemény.
S.D.

A gyűjtemény kiemelkedő műtárgyai:

A Magdolna-oltár mesterének műhelye
Jézus a kereszten

A Poldi-Pezzoli diptychon mestere
Trónoló Mária és Krisztus szentekkel

Duccio di Buoninsegna köre
Jeremiás próféta

Toszkán festő
Krisztus a kereszten

Velencei festő
Diptychon

Luca di Tommè vagy műhelye
Szent Pál apostol lefejezése

Mariotto di Nardo
Életképek a korai remeték életéből

Fra Filippo Lippi (?)
A halott Krisztus két angyallal

Pietro di Giovanni d’Ambrogio
Mária

Pietro di Giovanni d’Ambrogio
Mária mennybevitele

A Helené-történetek mestere
Leány az egyszarvúval

Pesellino (Francesco di Stefano)
Mária gyermekével

Giovanni di Paolo
Szent Ansanus megkereszteli Siena népét

Giovanni di Paolo
Jézus születése

Matteo di Giovanni
Szt. Péter keresztrefeszítése

Matteo di Giovanni
Mária gyermekével és két angyallal

Paolo Schiavo
Szűz Mária halála

Neri di Bicci
Tóbiás az angyallal és Szent Jeromos

Sandro Botticelli köre
Madonna gyermekével és két angyallal

David Ghirlandaio (A St. Louis-i Madonna mestere)
Mária megkoronázása

Carlo Crivelli
Padovai Szent Antal, Sienai Szent Bernardin, Szent Domonkos

Riccardo Quartararo (?)
Szent Sebestyén

Lombard festő
Mária gyermekével

Lorenzo di Credi
Mária Magdolna elragadtatása

Giampietrino (Giovan Pietro Rizzoli)
Mária gyermekével

Marco Palmezzano
Szent Sebestyén

Sebastiano Vini
Mária gyermekével, Erzsébettel, a kis Keresztelő Jánossal, Szent Jeromossal és Ágostonnal

Niccolň Renieri (?)
Vanitas (A múlandóság allegóriája)

Rutilio Manetti
Lót megvendégeli a két angyalt