Keresés

9. Grafikai gyűjtemény (15-20. sz.)

 
Árpádházi Szent Margit.
Fametszet, 1500 k.
A több mint 5000 darabot számláló grafikai gyűjtemény öt évszázad nyomatait, vízfestményeit és rajzait őrzi. A lapok nagyobbrészt a múzeumalapító Simor János érsek gyűjtéséből származnak. A metszetek közt kiemelkedik Wolgemutnak a Nürnbergi Krónikához készített 47 fametszete, Albrecht Dürer sorozatai (Kis Passió, Nagy Passió, Szűz Mária élete, Apokalipszis), Ifj. Hans Holbein 60 db rézmetszete (kiváltképp az ún. mesterség-sorozat), a nagyszámú Marcantonio Raimondi és Antoni Waterloo metszet, valamint Schongauer, Aldegrever, Schäuffelein, Burgkmair, Cranach, Virgil Solis, Jost Amman, Goltzius, Lucas van Leyden, Rembrandt, és Maulbertsch lapjai. Egyedi eszmei értéket képvisel az Árpádházi Szent Margitot ábrázoló, 1500 körüli színezett fametszet. Igen gazdag a 17-19. századi anyag. Megemlítendők még Julius Schnorr von Carosfeld Hiszekegy-ágazatairól készült ceruzarajzai, Joseph Settegast 12 Oltáriszentség-akvarellje, Id. Markó Károly 307 vázlata, Lotz Károlynak a budapesti Assisi Szent Ferenc templom freskóihoz készített három hatalmas színezett szénkartonja, Liezen-Mayer Sándor szénrajzai. Esztergom vonatkozásában jelentősek Esztergom látképei (16-20. sz.), valamint a Bazilika szobrászati díszén dolgozó Marco Casagrande apostolszobraihoz kapcsolódó saját rajzai. Állagvédelmi okokból a grafikai gyűjtemény darabjai csak időszaki kiállításokon tekinthetők meg.
Cs.P.- S.D.

A grafikai gyűjtemény digitális feldolgozása megkezdődött. A rendelkezésre álló, folyamatosan bővülő adattárat a honlapon az alábbiakban tesszük közzé.
Közreműködők:
Sebő Judit művészettörténész
Horváth György gyűjteménykezelő
Kontsek Ildikó művészettörténész
Mudrák Attila fotósGrafikai tár

Antoni Waterloo gyűjtemény

Szántó Piroska művei

Bazsonyi Arany művei

Nádas László művei

Pituk József Viktorián művei