Keresés

11. A középkori magyarországi és az osztrák, német tartományokból származó tárgyak gyűjteménye

Tovább a katalógusoldalra

Köszöntjük
a Keresztény Múzeum középkori magyarországi, a német és osztrák tartományokból származó tárgyainak
online katalógus-felületén!

A múzeum történetében először tesszük hozzáférhetővé egyik legfontosabb gyűjteményi egységünk teljes anyagát, a közismert és a korábban sosem közölt tárgyakat, úgy a kutatók, mint a nagyközönség számára. Alapadatok összefoglaló jellegű áttekintésére vállalkoztunk, nem volt célunk az egyes műtárgyak teljességre törő elemzése - ez a következő időszak feladata. A közzétett adattár megfelelő kiindulópontul szolgálhat minden további szakmai munka számára. Néhány esetben mégis indokoltnak tűnt a “Summary Catalogue” keretein túlmutató, bővebb leírás közlése, ezért a katalógustételek hossza, az információk jellege nem egységes. A korszerű, szabad hozzáférés biztosítása mellett, a katalógusnak azért is kézenfekvő formája az online verzió, mert ez nyújt lehetőséget az újabb kutatási eredmények folyamatos és azonnali megjelenítésére.

A korábbi, nyomtatott összefoglalóktól eltérően, nem választottuk szét a magyarországi, valamint az osztrák és a német tartományokból származó műalkotásokat. Az egyes területek emlékei között fennálló, gyakran szoros művészettörténeti kapcsolatok ugyanis szakmai szempontból egyértelműen indokolttá teszik egységben való tárgyalásukat, a művek származására vonatkozó pontos adatok hiányában, a stíluskapcsolatok alapos elemzését megelőzően, gyakran nem is határozható meg az alkotások készítésének vagy eredeti használatának pontos helye. Az Ipolyi Arnold gyűjteményéből származó számos jelentős műtárgy azonosítása korábban nehezen és sok bizonytalansággal volt csak lehetséges. A közelmúltban közzétett hagyatéki dosszié leltárai között azonban előkerült egy, amely 1916 szeptemberében, a művek Budapestre való szállítását megelőzően készült, és amely az eddig ismert összeírásoknál lényegesen bővebb információkkal szolgál. Ennek alapján mostanra váltak viszonylagos biztonsággal azonosíthatóvá az Ipolyi-gyűjtemény tárgyai (a forrás megfelelő szöveghelyeit az ellenőrizhetőség érdekében idéztük az egyes tételek proveniencia-meghatározásainál). Sok még a bizonytalanság az attribúciós kérdésekben is: az alkotókat, a műhelyeket vagy meggyőző érveken alapuló (új) eredmények alapján határoztuk meg, vagy a korábbi szakirodalomból ismert meghatározásokat a bizonytalanságok jelzésével együtt átvettük. Az újabb művészettörténeti szakirodalomban már módosított, de a köztudatban erősen rögzült megnevezéseket (pl. ú.n. Jánosréti mester, Aranyosmaróti I és II mester) zárójelben tüntettük fel, és egyúttal jeleztük az általunk is képviselt aktuális nézeteket.

Sarkadi Nagy Emese PhD
művészettörténész

Az online katalógus az OTKA/NKFIH PD 104215 azonosítószámú pályázatának segítségével készült. A támogatásért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. A kutatást továbbá az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című projekt is támogatta. A műtárgyak feliratainak átírásáért Majorossy Juditnak, a teljes szöveg lektorálásáért Poszler Györgyinek tartozunk köszönettel.

Kérdéseikkel, hozzáfűzéseikkel keressenek bennünket a keresztenymuzeum[kukac]gmail[pont]com címen.

Fotóigénylésüket az itt letölthető adatlap kitöltésével és címünkre való megküldésével jelezhetik felénk.

Javasolt hivatkozás:
Sarkadi Nagy Emese: A Keresztény Múzeum középkori magyarországi, a német és osztrák tartományokból származó tárgyainak online katalógusa. Keresztény Múzeum, 2017. (letöltés dátuma és link)

© Sarkadi Nagy Emese
© Keresztény Múzeum
© Mudrák Attila

Tovább a katalógusoldalra