Keresés

11. A középkori magyarországi és az osztrák, német tartományokból származó tárgyak gyűjteménye

Bányavárosi műhely

Szent Kereszt-oltár Garamszentbenedekről.
1495 előtt
fa, tempera, aranyozott

Keresztvitel. A szárnyasoltár mozgószárnyának részlete
Ltsz. 55.75

65.5 x 45.5 cm

A garamszentbenedeki Kálvária oltár egyik mozgózárnyának külső képe. Az oltár a garamszentbenedeki bencés kolostortemplom késő-gótikus berendezésének részét képezte. Szekrénye az 1905-ben, az esztergomi prímási palotában keletkezett tűzvészben megégett, szerkezetéből csak a fölső és a két oldalsó keretléc maradt meg elszenesedve. Erősen megsérültek a szekrény szobrai is. Az oltár ép állapotát a Simor-emlékkönyvben, 1886-ban közölt arhív felvételről jól ismerjük. A szekrény hátlapját eredetileg (minden bizonnyal kék alapon) arany csillagok díszítették.
A két mozgatható szárnyat a 19. században szétfűrészelték és táblaképeit új keretbe foglalták. A belső oldal ábrázolásai az oltár titulusához illeszkedően a Keresztvitelt, a Levételt a keresztről, a Sírbatételt és Krisztus feltámadását mutatták, míg a szárnyak külső oldala (és a merevszárnyak) nyolc Passió-jelenetnek adtak helyet. Az oltár szekrényén ma is olvasható 1495-ös dátumot is tartalmazó felirat valószínűleg a mű befejezésének időpontját jelöli; a képek stílusa, kompozicionális elemeinek jelentős része, a schongaueri előképekhez való igazodás, de a hátterek aranymustrájának motívumai is még inkább az 1480-as éveket idézik.


Proveniencia:
A garamszentbenedeki apátságból vásárolta Knauz Nándor a prefektus lakosztályából, 1883-ban. Tőle kerültek a darabok Simor János hercegprímás gyűjteményébe.

Restaurálás:
1932-33 Nikássy Lajos

Bibliográfia:
Ipolyi Arnold: A besztercebányai műemlékek. Budapest 1878, 78. – Herczegprímási Képtár 1879, 19 sz. – Simor János Emlékkönyv. Esztergom - Budapest, 1886, 198. – Maszlaghy 1891, 9-16 sz. – Haiczl Kálmán: A garamszentbenedeki apátság története. Budapest 1913, 122. – Csánky Dénes: Szepeshelyi táblaképfestészet a XV-XVI században. In: Az O.M. Szépművészeti Múzeum Évkönyvei VIII. 1937, 13. – Genthon 1948, 39-40. – Radocsay 1955a, 12. – Radocsay 1955b, 105, 311. – Boskovits-Mojzer-Mucsi 1964, 137. – Radocsay 1967, 167. – Mucsi 1975, 17. – Cséfalvay 1993, 179-180. – Pannonhalma 2001, 221-223. (Kontsek I.). – Sankt Pölten 2015, 129 (Sarkadi Nagy E.).

Kiállítva: (egyes darabjai):
2008 Reneszánsz Esztergom (Főszékesegyházi Kincstár); 2001 Paradisum Plantavit (Pannonhalma, Bencés kolostor); 2015 St. Pölten - Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom (Dom- und Diözesanmuseum Sankt Pölten)
Előző műtárgyA gyűjtemény nyitóoldaláraKövetkező műtárgy