Keresés

4. Németalföldi festészet (15-16. sz.)

Ismeretlen mester

Szent Bernát látomása
1540-1550 körül
tempera és olaj, fenyőfa
125 x 95,5 cm
Ltsz. 77.1109

A múzeum jelentős új szerzeményei közé tartozó táblakép pontos attribúciója meg hátralévő feladat. Végh János 1993-ban németalföldi mester művének vélte. Az ábrázolás ikonográfiai típusa valóban 15-16. századi németalföldi előképekre vezethető vissza. Az architektúra Dürer egyik fametszetéről ered. A szoborként ábrázolt, de megelevenedő Madonna végső soron Joos van Cleve műveinek ismeretéről árulkodik. A fehér cucullában ábrázolt apát bizonyára a donátor arcvonásait rejti. Az oltár antependiumának gazdag groteszk típusú ornamentikája francia vagy spanyol eredetre vall, ugyancsak spanyol a kép jelenlegi kerete is. A XII. században élt clairvaux-i apát, a cisztercita rend egyik legnagyobb hatású képviselőjének egy későbbi legendáját ábrázolja a festmény, amikor Bernát, a Mária-kultusz egyik nagy kezdeményezője egy szoptató Madonnát ábrázoló oltár-szoborhoz fohászkodott. Megkérte Őt, „Mutasd meg, hogy anya vagy…” (Monstra te esse matrem…) Ekkor a szobor megelevenedve tejet fröccsentett Bernát ajkára. Ezért nevezik e jelenetet Lactatio-nak. Az elevenné váló szobor ősi motívuma Bernát egy másik legendájában is helyet kapott, amikor a feszületen függő Krisztus szoboralakja lehajolt, átölelte és megcsókolta a szentet.
U.Zs.
Előző műtárgyA gyűjtemény nyitóoldalára