Keresés

Bibliográfia

A Keresztény Múzeumra és gyűjteményeire vonatkozó válogatott irodalom:

2015
Wolfgang Huber (szerk.): Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Katalog der Sonderaustellung des Diözesanmuseums St. Pölten. St. Pölten, 2015.
Dóra Sallay: Corpus of Sienese Paintings in Hungary. Florenc, Centro Di, [2015]
2014
Kontsek Ildikó: Simor János hercegprímás a Keresztény Múzeum megalapítója. in: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI. Szent István Társulat, Budapest, 35-39.
2012
Ipolyi Arnold püspök hagyatéka Nagyváradon. Összeállította Lakatos-Balla Attila. Miscellanea Historica Varadinensia III. Nagyvárad, Varadinum Script Kiadó
2011
Dóra Sallay: Nineteenth-Century Ecclesiastical Intellectuals and Early Italian Religious Art - Patterns of Collecting in Italy and Hungary. in: Sacred Possessions -Collecting Italian Religious Art 1500-1900. Getty, Los Angeles, 104-118.
2009
Sallay Dóra: Raffaele Bertinelli és reneszánsz képtára. Egy műgyűjtemény útja Rómától Esztergomig. Esztergom, Keresztény Múzeum
2008
Sallay Dóra: Dipinti senesi in Ungheria: Vicende storiche e nuove ricerche, Accademia dei Rozzi XIV, 28, 3-16
2004 Bianca Iványi and Sándor Juhász, Antoni Waterloo (1609-1690) – Tájkarcok (Antoni Waterloo: landscape etchings), Esztergom (Christian Museum) 2004. 92 pp. ISBN 963 7129 13 8
2002
Sallay Dóra: Keresztény Múzeum, in Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Budapest, Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, 103-107
2001
Cséfalvay Pál: Simor János és a kortárs képzőművészet. Kiáll. kat. (Keresztény Múzeum 2000. okt. 12- 2001. ápr. 30.), szerk. Kontsek Ildikó. Esztergom, Keresztény Múzeum
1998
Kontsek Ildikó: Keresztény Múzeum. Az állandó kiállítás ismertetője. Esztergom, Keresztény Múzeum / Kontsek, Ildikó: The Christian Museum. Information about the Permanent Exhibition. Esztergom, Keresztény Múzeum / Kontsek, Ildikó: Christliches Museum. Führer zu einem Rundgang durch die ständige Ausstellung. Esztergom, Keresztény Múzeum
1994
Ács Piroska: Szelencék titkai. Budapest, Helikon
1993
Cséfalvay Pál, szerk.: Keresztény Múzeum, Esztergom. Budapest, Corvina / Cséfalvay, Pál, ed.: Christian Museum, Esztergom. Budapest, Corvina / Cséfalvay, Pál, hrsg.: Christliches Museum, Esztergom, Budapest, Corvina
1990
Mucsi András: Gótikus és reneszánsz táblaképek az esztergomi Keresztény Múzeumban (13-16. század). Esztergom, Keresztény Múzeum / Mucsi, András: Gothic and Renaissance Panel Paintings in the Esztergom Christian Museum. Esztergom, Keresztény Múzeum / Mucsi, András: Gothische und renaissance Tafelbilder im Christlichen Museum von Esztergom (13-16 Jht.). Esztergom, Keresztény Múzeum / Mucsi, András: Tableaux de l'époque gothique et de la renaissance an Musée chrétien d'Esztergom, XIII-XVI siècle. Esztergom, Keresztény Múzeum
1989
Ipolyi Arnold Emlékkönyv. Szerk. Cséfalvay Pál - Ugrin Emese. Budapest, Szent István Társulat
1983
Gervers Molnár Veronika: Ipolyi Arnold hímzésgyűjteménye az esztergomi Keresztény Múzeumban. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja
1982
Prokopp Mária: A garamszentbenedeki úrkoporsó az Esztergomi Keresztény Múzeumban. Budapest, Corvina – Helikon / Prokopp, Mária: The Easter Catafalque from Garamszentbenedek in the Christian Museum of Esztergom. Budapest, Corvina – Helikon / Prokopp, Mária: Das heilige Grab von Garamszentbenedek im Christlichen Museum zu Esztergom. Budapest, Corvina – Helikon
1981
László, Emőke: Flemisch and French tapestries in Hungary. Budapest, Corvina / Flämische und französische Wandteppiche in Ungarn. Budapest, Corvina / László, Emőke: Tapisseries flamandes et françaises en Hongrie. Budapest, Corvina.
1980
László Emőke: Flamand és francia kárpitok Magyarországon. Budapest, Corvina
1978
Boskovits, Miklós: Toskanische Frührenaissance-Tafelbilder. 2. jav. kiad. Budapest, Corvina
Mucsi András: Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára az esztergomi Keresztény Múzeumban. Budapest, Corvina / Mucsi, András: Der Passionsaltar des Thomas de Coloswar im Christlichen Museum zu Esztergom Budapest, Magyar Helikon – Corvina / Mucsi, András: The Calvary Altar-piece of Thomas de Coloswar in the Esztergom Christian Museum. Budapest, Magyar Helikon – Corvina
Ruzsa György: A Keresztény Múzeum ikonjai. Esztergom, Keresztény Múzeum.
1977
Prokoppné Stengl Marianne: Az esztergomi Keresztény Múzeum története. Esztergom, k.n. (2. kiad. 1978)
Gombos Károly: Régi keleti szőnyegek / Altorientalische Teppiche / Old Oriental Rugs. Esztergom, Keresztény Múzeum
1976
Mojzer Miklós: M. S. Mester Passióképei az esztergomi Keresztény Múzeumban. Budapest, Magyar Helikon – Corvina / Mojzer, Miklós: Die Passionsbilder des Meisters M. S. im Christlichen Museum zu Esztergom. Budapest, Magyar Helikon – Corvina / Mojzer, Miklós: Paintings of the passion by Master M. S. in the Chritian Museum of Esztergom. Budapest, Magyar Helikon – Corvina
1975
Mucsi András: Az esztergomi Keresztény Múzeum Régi Képtárának katalógusa. Budapest, Corvina
1974
Mucsi, András: Gothic and Renaissance Panel Paintings in the Esztergom Christian Museum. Esztergom, Keresztény Múzeum
1973
Mucsi András: Gótikus és reneszánsz táblaképek az esztergomi Keresztény Múzeumban. Esztergom, Keresztény Múzeum
1968
Boskovits Miklós: Toszkán kora reneszánsz táblaképek. Budapest, Corvina / Boskovits, Miklós: Tuscan Paintings of the Early Renaissance. Budapest, Corvina
1966
Boskovits Miklós: Korai olasz táblaképek. Budapest, Corvina / Boskovits, Miklós: Frühe italienische Tafelbilder. Budapest, Corvina
1965
Boskovits, Miklós – Mojzer, Miklós – Mucsi, András: Das Christliche Museum von Esztergom (Gran). Budapest, Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
1964
Boskovits Miklós – Mojzer Miklós – Mucsi András: Az esztergomi Keresztény Múzeum képtára. Budapest, Akadémiai Kiadó
Mojzer Miklós: Tanulmányok a Keresztény Múzeumban I, Művészettörténeti Értesítő XIII/3, 214-226.
1960
Prokoppné Stengl Marianne: A Keresztény Múzeum első évtizedei, Annales Strigoniensis, 89-101.
1948
Gerevich Tibor, szerk.: Magyarország műemléki topográfiája I. Esztergom. 1. rész: Esztergom Műemlékei. Összeállította Genthon István. Budapest, Műemlékek Országos Bizottsága.
1936
Dutka Mária: Az esztergomi Keresztény Múzeum gobelinjei. Budapest, Ált. Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt.
1930
Lepold Antal: Az esztergomi Keresztény Múzeum kegyérmei és történeti érmei. Esztergom, Hunnia Könyvnyomdavállalat.
1928
Gerevich Tibor: Esztergomi Műkincsek, in Prímás Album, Budapest, 179-263.
1878
Maszlaghy Ferenc: Az esztergomi Herzegprímási Képtárban lévő művek jegyzéke. Esztergom (2. bőv. kiad. 1891)

Könyvtár
A Múzeum szakkönyvtára érdeklődők, elsősorban kutatók számára előzetes bejelentkezéssel helyben olvasással hozzáférhető. A szakkönyvtár művészettörténeti, a Múzeum anyagára vonatkozó kiadványokat gyűjt. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tagkönyvtárainak közös katalógusa